La invasió dels EPI

Amb l’obligatorietat i l’ús generalitzat de mascaretes i guants, tots dos s’han convertit en residus problemàtics. Només cal passejar per qualsevol carrer, per la platja o per la muntanya per evidenciar que molta gent no és capaç o no vol gestionar amb capteniment el fet de desprendre’s d’aquests elements un cop utilitzats. Malauradament, alguns tenen la rara virtut de convertir gairebé qualsevol cosa útil i beneficiosa, que en fa ús, en un residu nociu i perjudicial que pot afectar la resta de la comunitat i la natura en general. Hi ha persones que troben molt còmode llençar de qualsevol manera, al carrer o allà on sigui, les mascaretes o els guants en lloc d’entrar amb ells a casa i guardar-los correctament per portar-los després al contenidor adequat. El cas és que tampoc no és assenyat dipositar-los en una paperera. Al passat Ple de març, des del nostre grup municipal, vam fer un prec a l’equip de govern per posar en marxa mesures, en el marc d’una campanya institucional de conscienciació, per explicar els efectes nocius, tant des de la perspectiva sanitària com mediambiental, de llençar de qualsevol manera aquests materials. La resposta, previsible, ens emplaçava a la feina ben feta pel compliment de les indicacions dels organismes competents amb campanyes informatives i anuncis a l’espai web de l’Ajuntament. Sincerament, o no ho veig o no n’hi ha prou. Arribat a aquest punt, cal posar en valor iniciatives d’entitats que procuren pel respecte i civisme de l’entorn natural i arriben allà on no ho fa l’administració local, com ara la campanya #UmeFemNet, impulsada per la Unió Muntanyenca Eramprunyà, que pretén conscienciar a tothom del perill d’abandonar deixalles a la muntanya amb organització de sortides didàctiques per recollir-les. D’això se’n diu bona feina.

Pensem-hi tots, ens hi juguem el futur!!  

Relacionat: